← Otras noticias

El tractament de la fibril·lació auricular amb ablació es demostra més eficaç que amb medicaments

20 de desembre de 2013

La fibril·lació auricular es la arítmia més freqüent i afecta aproximadament al 4% de les persones de més de 60 anys. La probabilitat de patir aquesta arítmia a partir dels 40 anys en el que resta de vida es de un 25% (1 de cada 4), i es fa especialment prevalent en persones de més de 80 anys (10%). Aquesta arítmia provoca símptomes en forma de palpitacions, i augmenta el risc de patir una embòlia i insuficiència cardíaca. Per altra banda, malgrat ser una arítmia ben tolerada en les formes cròniques tractades, el risc de mort es multiplica per dos en comparació amb persones de la mateixa edat.

El tractament amb medicaments antiarítmics per prevenir-ne les recurrències té una eficàcia limitada i comporta alguns riscos associats. En els darrers 15 anys, les tècniques dites d’ablació amb catèter per tractar aquesta arítmia, han permès una teràpia curativa en un percentatge d’individus amb crisis retallades de la mateixa. Malgrat això, fins ara no s’havia fet cap estudi específicament dirigit a malalts amb la forma “persistent”. Aquesta forma, representa un estadi més avançat de la malaltia, i per tant, no hi havia prou informació sobre quin era el millor tractament per aquests pacients.

Read the article

Professionals:
Josep Brugada Terradellas, Josep Lluís Mont Girbau
Especialitats:
Cardiologia