← Otras noticias

Un estudi internacional descriu els processos que danyen l’ADN i condueixen al càncer

16 d'agost de 2013

Tots los càncers s’originen per mutacions a l’ADN de les cèl•lules de l’organisme durant la vida d’una persona, de tal forma que, depenent dels factors causants, cada procés mutacional deixa un patró particular, una marca distintiva de mutacions, al genoma de cada tumor. Fins ara es coneixien les marques mutacionals produïdes per agents com el tabac o la llum ultraviolada, responsables del desenvolupament de certs càncers, però es desconeixien els mecanismes implicats en la generació de la majoria dels tumors. En aquest treball s’han investigat 7.042 genomes de pacients amb els tipus de càncer més freqüents i s’han descobert més de 20 marques moleculars entre les mutacions del material genètic. A més, s’han identificat els processos biològics subjacents al desenvolupament de la majoria d’aquests processos mutacionals. Algunes d’aquestes marques mutacionals estan presents en molts tumors de diferents tipus, indicant que en tots ells hi actua un procés biològic comú, però altres marques són molt específiques de determinats tipus de càncer. Curiosament, alguns tumors només presenten dues marques mutacionals, la qual cosa suggereix que són causats per un número limitat de mecanismes. Malgrat això, altres tipus de càncer tenen fins a 6 marques mutacionals diferents, indicant que els mecanismes que els generen són més complexos. 

L’aportació del grup espanyol a l’estudi general ha consistit en la identificació de dos mecanismes fonamentals que causen mutacions en la Leucèmia Limfàtica Crònica: un d’ells està relacionat amb l’edat i el segon amb la reparació del dany en l’ADN. En total, l’equip científic espanyol ha estudiat al detall les marques mutacionals de més de 100 genomes de pacients amb aquesta mena de leucèmia, a l’anàlisi de la qual també hi han contribuït els Drs. Xose S. Puente i Rafael Valdés.

Segons el Dr. Elías Campo,"s’han identificat la majoria de les marques de mutacions que expliquen el desenvolupament genètic i la història dels càncers analitzats. Estem davant d’un dels primers exemples de la nova visió que pot oferir la seqüenciació massiva i coordinada de genomes de diversos tipus de càncer a través del Consorci Internacional del Genoma del Càncer”.

El Dr. Carlos López-Otín afegeix que “sense l’estreta col·laboració internacional de tots els grups de treball implicats en aquest projecte hauria sigut impossible obtenir aquests importants resultats. L’anàlisi detallat de la informació ara generada permetrà desenvolupar noves aproximacions a l’estudi dels mecanismes moleculars que generen els diferents tumors”.

“La definició d’aquest mapa de processos mutacionals -expliquen els responsables del projecte a Espanya- suposa un pas important per descobrir el cóm i el perquè de la formació del càncer. Aquest compendi de marques de mutacions i les consegüents perspectives en els processos mutacionals subjacents, té profundes implicacions per la comprensió del desenvolupament del càncer amb aplicacions potencials en la prevenció i tractament de la malaltia”.

El Consorci Espanyol per l’Estudi del Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica (www.cllgenome.es) està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Instituto de Salud Carlos III, i s’emmarca dins del Consorci Internacional dels Genomes del Càncer (ICGC) (www.icgc.org). Des del inici del projecte al 2009, el consorci espanyol ha publicat els avenços dels participants espanyols del ICGC, basats en el desxiframent de les alteracions genòmiques i epigenòmiques de més de 100 pacients amb leucèmia limfàtica crònica. El nou treball conjunt de diversos grups del consorci és un exemple del salt qualitatiu que s’està generant en l’estudi del càncer.

Especialitats:
Anatomia patològica