← Otras noticias

L'ecògraf portàtil, útil en cribratge d'aneurisma aòrtic abdominal

13 de juliol de 2013

En aquest estudi es van analitzar dades de 106 pacients majors de 50 anys amb factors de risc com la hipertensió arterial crònica, tabaquisme actiu o exfumadors que van anar al centre de primària per qualsevol motiu de consulta. L'objectiu era detectar els casos d'aneurisma aòrtic abdominal i ateromatosi d'aorta abdominal, encara que en aquesta segona malaltia es va obtenir una concordança moderada entre el metge de primària i el radiòleg. Es va poder comprovar que la incidència de l'aneurisma d'aorta abdominal se situa entre el 4 i el 7 per cent dels homes, mentre que la freqüència d'aquesta patologia en dones és molt menor, amb una proporció de 8 a 1.

Una de les apostes innovadores d'aquest treball és la inclusió de pacients més joves en el programa de cribratge en relació amb els paràmetres que s'usen en altres països, que solen fer-ho a majors de 65 anys. Un nou estudi d'aquest grup de recerca, encara inèdit, està analitzant retrospectivament dades de 28.000 homes i dones de més de 60 anys de tres equips d'atenció primària. Els resultats preliminars suggereixen si el cribratge es realitza a partir dels 65 anys, un de cada quatre casos s'escapa. Un altre dels avantatges d'efectuar la prova abans és que es podrien aconseguir més anys de vida guanyats en els pacients.

Especialitats:
Medicina Familiar i Comunitària