← Otras noticias

La hipotèrmia millora la recuperació neurològica i cardíaca després d'una aturada cardíaca

Dimecres, 24 de novembre de 2012

La mort sobtada és un problema sanitari de primer ordre, sent l'infart de miocardi la seva causa més freqüent. Fins fa poc temps només una quarta part dels pacients eren reanimats amb èxit fora de l'hospital, i només un 10% sobrevivien i podien ser donats d'alta dels hospitals, molts d'ells amb seqüeles neurològiques greus. Aquest panorama està canviat amb les noves estratègies organitzatives per al tractament de l'infart.

En el cas de Catalunya, l'establiment del Codi Infart ha augmentat el nombre de pacients reanimats amb èxit pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A més, la instauració en els hospitals de la hipotèrmia terapèutica, tècnica consistent en disminuir la temperatura corporal dels pacients a 33 º C per disminuir el dany cerebral, ha aconseguit disminuir a la meitat el nombre de pacients que presenta seqüeles neurològiques greus. Com a resultat, el nombre de pacients que actualment són donats d'alta sense seqüeles neurològiques importants després d'un aturada cardíaca s'ha duplicat, destaca el Dr. Xavier Bosch, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona.

El Dr. Manel Sabaté, cap del servei de cardiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, afirma que el centre català s'aplica amb èxit la hipotèrmia terapèutica des de fa un any i mig, i en total tracten l'ordre d'1 o 2 pacients al mes (24 pacients a l'any, aproximadament), el que suposa una millora substancial en la recuperació neurològica d'aquests pacients que abans podien quedar en estat vegetal.

Hipotèrmia i arítmies cardíaques

En l'àmbit de les arítmies cardíaques, entre les noves tècniques de diagnòstic i tractament destaca la utilització de la pilota de crioablació de les venes pulmonars per tractar la fibril·lació auricular, l'arítmia cardíaca més freqüent.

La crioablació permet l'aïllament de manera més senzilla i eficaç de les venes pulmonars, mitjançant una sola aplicació. El major benefici d'aquesta tècnica és que el tractament es realitza per congelació en un sol impacte, són les anomenades "single shot techniques". "Amb aquesta tècnica evitem fer repetides aplicacions de radiofreqüència i aconseguim l'aïllament de la conducció en tota la circumferència de la vena, aconseguint disminuir la durada del procediment i el risc de complicacions per al pacient", afirma el Dr. Lluís Mont, cap de la Unitat de Arítmies l'Hospital Clínic de Barcelona.

Novetats terapèutiques en l'àmbit de les arítmies

Una altra tècnica interessant és l'angiografia rotacional, mitjançant la qual és possible obtenir una angiografia (radiografia amb contrast) de l'aurícula esquerra i una imatge en 3 dimensions que possibilita treballar amb els Raigs X sobre un model tridimensional d'aquesta aurícula. Aquesta tècnica millora l'orientació temporal i espacial a l'hora de moure els catèters dins de l'aurícula esquerra.

Estudi FAST. Durant el curs d'actualització cardiovascular es van presentar els resultats de l'estudi FAST de comparació de l'ablació quirúrgica mínimament invasiva respecte a l'ablació amb catèter en la fibril·lació auricular. L'ablació quirúrgica aconsegueix millors resultats en el seguiment, amb un percentatge més alt de pacients sense recurrències.

D'altra banda, els nous desenvolupaments de programari de ressonància magnètica permeten visualitzar les zones d'interès en les cicatrius del cor, practicar l'ablació per prevenir arítmies ventriculars greus i la mort sobtada.

Professionals:
Josep Lluís Mont Girbau, Manel Sabaté Tenas
Especialitats:
Arítmies, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular