← Otras noticias

L’Hospital Clínic de Barcelona ha acollit la reunió científica bienal de la European Academy of Nursing Science (EANS)

Dilluns, 24 de gener de 2012

Durant les jornades s'han presentat projectes internacionals de recerca al voltant de l’atenció centrada en el pacient, l’autocura i la cerca de l’excel·lència a la infermeria. Moltes d’aquestes iniciatives estan finançades per programes de la Unió Europea.

L’acte va ser inaugurat pel Dr. Josep Maria Piqué, Director General de l’Hospital Clínic, i dirigit per la Dra. Adela Zabalegui, Directora d’Infermeria de la nostra institució. A més dels membres de la EANS, l’acte ha comptat amb la presència dels màxims responsables d’Infermeria de la resta d’hospitals de Catalunya.

Entre els projectes que s'han presentat, cal destacar:

  • Seguiment i millora de les condicions dels malats crònics, especialment persones d’edat avançada.
  • Integració i comunicació amb pacients a través de les xarxes socials.
  • La importància de la col·laboració internacional en la recerca.
  • La presa de decisions basada en l’evidència científica.