← Otras noticias

Un estudi demostra l'eficàcia de la cirurgia per tractar la Fibril·lació Auricular

Dijous, 29 de desembre de 2011

La Fibril·lació Auricular és la arítmia cardíaca més comuna en la pràctica clínica. Es caracteritza per la presència d'un ritme cardíac irregular, el que pot ser font de trombes i embòlies i, com a conseqüència, de complicacions cardiovasculars importants. Els símptomes més freqüents són palpitacions en repòs o en esforç, disnea -sensació de falta d'aire-, dolor toràcic o mareig. Es calcula que a Europa la pateixen prop de 5 milions de persones, i en ser una malaltia associada a l'envelliment, es preveu l'augment de la seva incidència en 2,5 vegades d'aquí a l'any 2050. L'ablació (aïllament de les venes pulmonars) mitjançant catèter, i l'ablació amb cirurgia mínimament invasiva a través de toracoscòpia -tècnica quirúrgica per mitjà de la qual s'accedeix a la cavitat toràcica-, són les dues tècniques que actualment s'utilitzen per tractar la fibril·lació auricular refractària a fàrmacs. Utilitzar una o altra està condicionat per la complexitat de la tècnica, el temps que requereixen i les complicacions que poden sorgir en el pacient després de la seva aplicació.

Valorar la seguretat i eficàcia de les dues estratègies terapèutiques va ser l'objectiu de l'estudi recentment publicat en línia a la revista Circulation, dut a terme per investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona i del St. Antonius Hospital d'Holanda. Tots dos equips van comparar, per primera vegada al món, els dos tipus d'ablació (per cateterisme i mitjançant cirurgia mínimament invasiva) en un total de 124 pacients amb diferent grau de fibril·lació auricular. Després d'un any de seguiment, l'estudi conclou que l'ablació quirúrgica va ser eficaç en el 65,6% dels casos, sobre el 36.5% dels resultats obtinguts després de l'ablació mitjançant catèter, encara que la cirurgia va causar un major nombre de complicacions greus. Per tant, l'ablació mitjançant cirurgia mínimament invasiva es presenta com una opció segura i eficaç per tractar la fibril·lació auricular refractària al tractament farmacològic.

El treball ha estat coordinat pel Dr. Lluis Mont, metge investigador de l'Institut del Tòrax i cap de la Unitat d'Arítmies de l'Hospital Clínic de Barcelona, i pel Dr. Manuel Castellà, cap de Secció de Cirurgia Cardíaca de l'hospital català. L'estudi s'ha realitzat en col·laboració amb els Drs. Wim-Jan van Boven i Lucas Boersma, del St. Antonius Hospital d'Holanda. Recentment el treball científic va ser seleccionat per ser presentat com assaig clínic Hot line session al Congrés de l'American Heart Association.

La prevalença d'aquesta cardiopatia augmenta amb l'edat, passant d'un 0.4% en la població general, a pràcticament un 5% en els majors de 65 anys. L'objectiu de l'estudi liderat per l'Hospital Clínic era identificar la millor teràpia per als diferents tipus de pacients amb fibril·lació auricular, amb la màxima eficàcia i seguretat.
"Disposar de la tècnica quirúrgica més de la tècnica transcatéter, ofereix la possibilitat d'un tractament individualitzat segons les característiques dels pacients". Assenyala el Dr. Mont. "En el nostre centre la cirurgia s'ha mostrat particularment útil en els casos de recurrència després de l'ablació amb catèter", declara el Dr. Castellà.