← Otras noticias

La memòria pot no ser el primer símptoma en la malaltia d'Alzheimer d'inici primerenc

Dimarts, 17 de Maig de 2011

Un dels resultats més rellevants va ser que més de la meitat de les persones estudiades que van començar la malaltia d'Alzheimer amb símptomes atípics (no presentaven problemes de memòria com a primera manifestació clínica) van ser inicialment mal diagnosticats. Les dades també indiquen, de mitjana, que aquestes persones havien estat vivint amb la malaltia d'Alzheimer durant 11 anys, amb un retard de tres anys en el diagnòstic.

Un terç de les persones amb malaltia d'Alzheimer d'inici primerenc va mostrar símptomes inicials atípics, és a dir, no va iniciar la malaltia amb problemes de memòria. Aquests símptomes van ser les alteracions conductuals, de llenguatge, visuals i trastorns pràxics. L'absència de problemes de memòria contribueix a un mal diagnòstic del pacient. "Les persones que desenvolupen una malaltia d'Alzheimer d'aparició primerenca sovint experimenten aquests símptomes atípics, el que dificulta el diagnòstic, especialment en fases inicials", va dir l'autor de l'estudi Albert Lladó.

El 53% de les persones amb símptomes atípics i sense problemes de memòria, van ser inicialment diagnosticats incorrectament, en comparació amb només un 4% dels que tenien problemes de memòria. Ells van ser diagnosticats principalment amb altres tipus de demència com la degeneració lobar frontotemporal, la degeneració corticobasal o la hidrocefàlia normotensiva. De les persones amb símptomes atípics inicials, el 47% encara estava mal diagnosticat en el moment de la seva mort. "L'Alzheimer és la causa més freqüent de demència degenerativa en menors de 65 anys. Es necessita més investigació per conèixer millor la malaltia, el que ens permetrà un millor diagnòstic i un millor tractament. Tot això amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i els seus familiars", conclou.

Els investigadors també van informar que l'APOE ε4 es va trobar en el 41 per cent de les persones en l'estudi i fou més de tres vegades més comú en persones amb antecedents familiars de malaltia d'Alzheimer.

La malaltia d'Alzheimer

La Malaltia d'Alzheimer és la demència neurodegenerativa més freqüent en els països desenvolupats, i es caracteritza per un deteriorament cognitiu d'inici insidiós i progressiu d'aparició en l'edat adulta. Els símptomes que manifesta el pacient estan causats per una degeneració progressiva de les neurones i de la seva xarxa de connexions (sinapsis) en determinades regions cerebrals, a causa de dipòsits de beta-amiloide (plaques senils) i proteïna tau (cabdells neurofibril).

El Banc de Teixits Neurològics i les donacions

El Banc de Teixits Neurològics de l'Hospital Clínic de Barcelona-Universitat de Barcelona-CCiT-IDIBAPS, des de fa ja 20 anys, rep, processa, diagnostica i conserva en condicions òptimes el teixit cerebral de donants després de la defunció, i representa una plataforma essencial per donar suport a la recerca biomèdica de les malalties neurològiques.

Un equip de professionals, com neuròlegs, neuropatòlegs, biòlegs i tècnics de laboratori treballen per conèixer el diagnòstic definitiu de la malaltia del donant amb l'objectiu d'interpretar aquesta informació i aprofundir el coneixement de malalties neurològiques, com ara Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, degeneracions lobars frontotemporals i Huntington. El coneixement de les causes d'aquestes malalties ajuda a reconèixer-les precoçment en vida d'aquells que les pateixen, a més de permetre l'obtenció de millors tractaments futurs.

La donació de cervells és important perquè a més del diagnòstic definitiu proveeix material en condicions òptimes perquè els investigadors tinguin la possibilitat d'analitzar més mostres i per tant, realitzar més estudis com aquest de l'Alzheimer i així contribuir a l'avanç de la medicina.