← Otras noticias

L’assistència virtual es confirma com una eina eficaç en el control de pacients infectats pel VIH

Dilluns, 14 de Març de 2011

Durant els cinc anys que porta en marxa el programa, l’equip del Clínic ha atès per control remot a un total de 200 pacients infectats per VIH. Aquest sistema, els resultats del qual publica la revista PLoS One, proporciona als pacients ser atesos des de casa o d’on disposin d’un terminal d’ordinador amb connexió ADSL. L’estudi demostra que l’hospital virtual permet un control integral del pacient en els aspectes mèdic, farmacèutic, psicològic i de qualitat de vida. Els resultats són igual de satisfactoris que els obtinguts en una visita presencial.

L’hospital virtual millora la comunicació del pacient amb el centre; optimitza la informació sobre la seva pròpia malaltia, i concilia el control sanitari amb la seva activitat laboral, en disminuir el temps i el cost invertit en desplaçaments i en espera de visites o medicacions.

Per als professionals de la salut, l’hospital virtual ha suposat també una optimització del temps i de l’espai invertit en les consultes. La durada de cadascuna s’ha reduït de 20 a 10 minuts, permetent realitzar el doble de consultes. A més, el programa permet una comunicació ràpida i directa entre el pacient i l’especialista, sense intermediaris, a través de correu electrònic, sense que això comporti efectes negatius en el control clínic ni en l’adherència a la teràpia antiretroviral.

Es tracta, doncs, del primer treball en el món que valida un projecte de telemedicina que permet realitzar tot el procés de cura del pacient estable infectat per VIH, de manera global a través d’Internet (consultes, seguiment clínic, psicològic i social, medicació , qualitat de vida, coordinació de l’equip de cura).

L’Hospital VIHrtual ofereix els següents serveis online:

Consultes: El pacient és visitat per l’equip mèdic d’infeccions, d’infermeria i pel d’atenció psicològica, social i farmacèutic de dues maneres: per videoconferència (en el cas de cites concertades); i a través de missatges electrònics per a consultes esporàdiques. A més, també pot ser visitat a l’hospital si ho desitja.

Gestió de la medicació i telefarmàcia: A més de proporcionar informació sobre el tractament de cada pacient, el programa avisa de possibles canvis en la teràpia i envia la medicació per correu postal.

Gestió de la informació: Tant l’equip del programa com el propi pacient té accés il·limitat a la informació sobre la malaltia, medicaments, efectes secundaris, notícies, innovacions, etc. A la xarxa hi ha moltes dades sobre la SIDA, i l’Hospital VIHrtual posa a disposició del pacient informació contrastada i validada , mitjançant enllaços a altres pàgines i informació d’elaboració pròpia.

Comunitat virtual: Hi ha dues comunitats dins del programa, totes dues amb notícies, fòrums de discussió i enllaços. Una és per als professionals sanitaris, on poden tractar els casos clínics de forma compartida, i una altra per als pacients, on poden detallar les seves experiències personals amb altres persones, a més de participar en xerrades virtuals amb l’equip sanitari.

El perfil del pacient

El malalt de VIH estable d’avui és un pacient amb una qualitat de vida normal, tant en l’àmbit social com en el laboral. Desplaçar-se contínuament al centre hospitalari suposa per al pacient una elevada inversió en temps i diners. El sistema virtual permet que el pacient vagi al centre només per a l’extracció analítica, i per a la visita amb el metge, tres o quatre cops l’any, per les sis o vuit del sistema presencial. Molts malalts crònics de sida viatgen assíduament per motius laborals, i aquest programa permet als pacients del Clínic seguir el seu tractament sense alterar la seva rutina. La medicació la rep al seu domicili, o a on especifiqui.

L’experiència d’aquest programa està resultant molt satisfactòria, en un escenari en què tant professionals mèdics, com pacients i ONG’s demanen una adequació de l’atenció del malalt crònic infectat per VIH a les noves necessitats. La telemedicina s’està confirmant com un servei idoni per a aquest tractament, i l’Hospital VIHrtual com una eina eficaç i segura. Aquest sistema, amb variacions, podria servir com a model per al control de malalts crònics estables d’altres patologies.