← Otras noticias

El Dr. Michael Wallace presenta l’endomicroscopia confocal en un Seminari IDIBAPS

Dilluns, 21 de Febrer de 2011

El Dr. Wallace va citar per exemple que en els pòlips de còlon aquesta eina estalvia reseccions i facilita el seguiment per comprovar si ha quedat alguna lesió residual. Els resultats preliminars d’un estudi realitzat amb el Dr. Josep Llach i la Dra. Maria Pellisé, tots dos de l’IDIBAPS - Hospital Clínic, suggereixen que la utilització d’una minisonda que s’integra al canal operatiu del duodenoscopi millora de manera important el rendiment i és eficaç per a distingir les lesions benignes de les malignes amb resultats comparables a les tècniques histològiques i citològiques convencionals. L’avantatge és que la informació s’obté de manera immediata i sense necessitat de passar pel patòleg.