← Otras noticias

Nova tècnica mínimament invasiva per al tractament de les varius

Divendres, 14 de Gener de 2011

Es tracta d'un procediment totalment eco-assistit consistent en la introducció d'un catèter a l'interior de la vena, l'extrem del qual emet una font d'energia en forma de calor que provoca la immediata retracció de la variu i posterior fibrosi del vas. Entre les múltiples avantatges del procediment destaquen: realització amb anestèsia local i en règim ambulatori, indolor, no requereix abordatge quirúrgic inguinal evitant cicatrius i els freqüents hematomes de la cuixa. A més, permet la reincorporació immediata del pacient a les seves activitats quotidianes. Un altre avantatge afegit sobre la cirurgia convencional és la preservació del drenatge fisiològic de les venes inguinals i per tant la reducció de la formació de neovasos.