← Otras noticias

El Dr. Pere Ginès encapçala la primera guia clínica internacional per al tractament de les complicacions de la cirrosi hepàtica

Dilluns, 20 de Desembre de 2010

El document detalla un seguit de recomanacions adreçades a metges, i categoritzades pel seu grau de robustesa científica, per afrontar en les millors condicions les principals complicacions de la cirrosi. Es divideix en quatre grans apartats que inclouen: Ascites, peritonitis bacteriana, hiponatrèmia i síndrome hepatorenal. Les dades incloses en la guia clínica incorporen tractaments apareguts en els darrers anys, entre ells algunes iniciatives que han comptat amb el lideratge del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic que pertanyen a l’àrea 3 de l’IDIBAPS. Destaquen les novetats en l’àmbit del tractament de pacients cirròtics que es troben en llista d’espera per a rebre un trasplantament hepàtic.

Aquesta Guia clínica de la EASL contribuirà a traslladar a la pràctica mèdica rutinària els darrers avenços aconseguits a través de recerca clínica i bàsica de qualitat contrastada. Contribueix així a la transferència eficaç dels avenços científics obtinguts en la prevenció i el tractament dels problemes freqüents en pacients amb cirrosi hepàtica.