← Otras noticias

El consum de tabac baixa fins el 28% a Catalunya segons l’estudi ENRICA

Divendres, 3 de Desembre de 2010

ENRICA té com a objectiu millorar el coneixement de la càrrega de malaltia atribuïble a l’alimentació, l’obesitat i els principals factors de risc cardiovascular. És un estudi transversal amb una mostra de 13.000 individus de 18 anys i més. A Catalunya es va recollir informació de 1.159 persones, entre juny de 2008 i juny de 2009, mitjançant tres activitats: entrevista telefònica, obtenció de mostres biològiques (sang i orina) al domicili, i antropometria i mesurament de la pressió arterial, recollida d’història dietètica i conductes alimentàries al domicili.

De les conclusions relacionades amb els estils de vida en destaca que el consum de tabac ha baixat del 29,4% (2006) fins el 28%, i que el percentatge de població exfumadora s’ha incrementat un 20% (ha passat del 19,7% al 24,7%). Pel que fa a la població fumadora, la majoria consumeix tabac diàriament (24,7%) i només un 3,3% són fumadors ocasionals. El consum de tabac és més freqüent entre els homes (30%) que entre les dones (26%).

En relació amb l’alimentació, el percentatge de l’energia procedent dels diferents nutrients no ha variat significativament del que s’observa a l’Enquesta nutricional de Catalunya dels anys 2002-2003. El consum de greixos saturats a Catalunya (11%) és lleugerament superior al recomanat (7-8%), i els homes superen també el consum recomanat de colesterol. D’altra banda, la ingesta d’hidrats de carboni (43%) és inferior a les recomanacions nutricionals (50-55%), la de fibra ha augmentat en relació amb el 2003, i persisteix una lleugera diferència amb les recomanacions nutricionals (23 g/dia en relació amb una ingesta recomanada de > 25 g/dia). El consum de fruita, verdura i hortalisses és inferior al recomanat. La prevalença de sedentarisme en el temps lliure està al voltant del 35%. Per altre banda, un 53% de la població afirma que el seu professional sanitari els ha aconsellat fer una alimentació saludable.

Entre els factors de risc cardiovascular destaca l’excés de pes, que afecta el 59% de la població i ha augmentat des del 56,9% de l’any 2006. El 37% dels catalans té sobrepès i el 23% pateix obesitat. Segons els resultats a Catalunya de l’estudi ENRICA, el 28% de la població catalana és hipertensa, i dos terços saben que ho són. Dels catalans que saben la seva condició d’hipertensos, el 75% es tracta amb fàrmacs antihipertensius i el 59% d’aquest grup té la pressió arterial controlada. A més, a Catalunya un de cada dos adults és hipercolesterolèmic (colesterol total per sobre de 200) i la meitat dels quals (50,5) no sap que ho és. De l’altra meitat, que sap que té hipercolesterolèmia, el 39,8% es tracta amb fàrmacs i el 55,8% d’aquest grup està controlat.

A Catalunya la prevalença de la diabetis mellitus és del 6,9%. El 70% dels diabètics catalans saben que ho són, tres quartes parts dels quals (76%) es tracten amb antidiabètics orals i/o insulina i el 55% d’aquest grup estan controlats.

Més de tres quartes parts dels catalans enquestats (78,4%) afirma que la seva salut és bona, molt bona o excel·lent. La salut subjectiva o percebuda per l’individu és un bon predictor de morbimortalitat i d’ús de serveis sanitaris. En aquest sentit, les persones amb factors biològics de risc cardiovascular usen els serveis sanitaris amb freqüència: a Catalunya el 86% dels hipertensos, el 78% dels hipercolesterolèmics i el 90% dels diabètics acudeixen al metge o metgessa d’atenció primària almenys un cop a l’any.

Per a més informació: http://premsa.gencat.cat