← Otras noticias

Aprovat el projecte executiu del nou edifici Provença del Clínic

Dijous, 4 de Novembre de 2010

Amb aquesta nova seu de l’Hospital Clínic també es milloraran les prestacions de serveis garantint més confort tant per als professionals com per a pacients, amb una dotació de 116 llits per a malalts aguts, 39 punts d’hospitalització de dia i 23 places per a diàlisi. El seu disseny està pensat per tenir un baix impacte ambiental, afavorir una gestió eficient i incorporar els avenços tecnològics més sostenibles. Per tal de donar a conèixer el projecte del Nou Clínic, des de l’hospital s’està desenvolupant una política de divulgació activa envers als veïns de l’Eixample Esquerra amb l’objectiu de que es familiaritzin amb la nova seu i les seves futures prestacions i avantatges assistencials.

L’inici de les obres queda ara supeditat a la disponibilitat del finançament per iniciar l’expedient de contractació per a la construcció del nou edifici i a l’autorització formal per part d’ADIF per a la realització de les obres, que està supeditada a la finalització de les obres de construcció del túnel de l’AVE en aquest tram (previsió segon semestre 2011). Una vegada iniciades, la durada prevista de l’obra és de 30 mesos.