← Otras noticias

L’Oncologia moderna, tema de la 8ena conferència del cicle Forum Salut Clínic

Divendres, 15 d'Octubre de 2010

Des que al 1981 el llavors president dels Estats Units Richard Nixon anunciés la ‘guerra al càncer’ en un famós acte de proclamació a la Casa Blanca, s’han produït avenços molt importants, tot i que lents, en el coneixement de les causes i el comportament del càncer. 25 anys ençà només es sabia que aquesta malaltia és el resultat de l’acció d’un conjunt de cèl·lules que comencen a créixer sense mesura i que acaben per destrossar l’hosta. Avui en dia, amb els darrers avenços en Biologia Molecular i en Genètica, es pot saber què succeeix dins una cèl·lula i quin és l’origen del seu comportament aberrant. Els coneixements obtinguts sobre les proteïnes aberrants i la seva estructura han possibilitat que, paral·lelament a les descobertes, s’hagi pogut fabricar substàncies que bloquejen aquest mal funcionament.

El Dr. Gascón va parlar també del avenços que s’han produit en la cirurgia i en la radioteràpia en el tractament del càncer, que han fet possible establir una atenció ‘a la carta’ per a cada tipus de pacient. En aquest sentit, va remarcar que aquests avenços, que són ja una realitat de la què s’en poden beneficiar els pacients actualment, es troben en constant millora i evolució.

L’Oncologia moderna, va expresar el Dr. Gascón, té un futur altament esperançador: es pot dir que tot just estem a les portes d’una nova era en el tractament del càncer.

Després del torn de preguntes per part del públic assistent, es va anunciar la propera conferència del cicle, prevista pel dijous 21 d’octubre, que porta per títol ‘Com es pot detectar i tractar el càncer de pròstata’, que anirà a càrrec del Dr. Antonio Alcaraz i la Dra. Mª José Ribal, de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) de l’Hospital Clínic.