← Otras noticias

Ecobroncoscopia lineal (EBUS), tècnica mínimament invasiva d’última generació

Dijous, 30 de Setembre de 2010

Gràcies a aquesta nova tecnologia és possible diagnosticar de forma ràpida el càncer de pulmó i determinar simultàniament l'estadi de la malaltia, ja que es pot obtenir de forma precisa una mostra per punció dels ganglis limfàtics hilars i mediastínics. Es tracta d'una tècnica diagnòstica mínimament invasiva, que es realitza en règim d'hospital de dia i sota sedació, de manera que el pacient pot ser donat d'alta a les poques hores d’haver realitzat l'exploració. L’Ecobroncoscopia pot evitar així la realització de tècniques quirúrgiques més costoses i invasives com la mediastinoscòpia ".Especialistas en Barnaclínic:

Carles Agustí