← Otras noticias

Cirurgia mínimament invasiva per tractar l’aneurisma aòrtic abdominal de difícil accés

Dimarts, 28 de Setembre de 2010

Al pacient, un home de 79 anys, se li va diagnosticar en un altre centre un aneurisma d’aorta abdominal de 52 mm de diàmetre i un altre associat de l’artèria ilíaca dreta de 33 mm. No obstant això, les seves artèries femorals i les ilíaques externes, eren de marcada tortuositat i escàs calibre (6 mm). Entre els seus antecedents patològics destacaven una cardiopatia isquèmica que va requerir dos bypass coronaris i una pneumopatia crònica en tractament mèdic amb broncodilatadors. Atesa la complexitat clínica i anatòmica del cas, el pacient va ser remès a l’Hospital Clínic per al seu tractament endovascular. La cirurgia es va dur a terme amb anestèsia raquídia, el que va permetre al pacient mantenir-se conscient tot el temps. A través de dues mínimes incisions inguinals i amb visualització de RX d’alta definició es van tractar amb èxit els dos aneurismes mitjançant l’implant del nou dispositiu protèsic endovascular. Al final de la intervenció, que va durar 55 minuts, el pacient es va mantenir a la sala de recuperació durant 6 hores i posteriorment va ser traslladat a la sala d’hospitalització normal on va poder sopar lleugerament. Al cap de 36 hores va abandonar l’Hospital pel seu propi peu.

Un aneurisma és la dilatació de les artèries, conseqüència de la debilitació de les seves parets per acció de l’arteriosclerosi. L’aorta, artèria principal del nostre cos, s’origina en el tòrax i baixa fins l’abdomen. Els aneurismes d’aorta abdominal (AAA) són els més freqüents, entre un cinc i un deu per cent dels homes de més de 65 anys ho pateixen. La complicació més important és el trencament d’aorta, que s’associa a una elevadíssima mortalitat, propera al 90% dels casos. Als Estats Units els aneurismes d’aorta abdominal constitueixen la 10 ª causa de mort entre els homes de més de 50 anys. La probabilitat de ruptura és proporcional a la mida del aneurisma, a partir d’un diàmetre superior a 5 cm es recomana la seva reparació.

El tractament dels AAA consisteix en la substitució del segment dilatat per una pròtesi vascular. Precisament, ara es compleixen 20 anys dels primers implants d’endopròtesi abdominals a la ciutat de Buenos Aires, quan el Dr. Juan Carlos Parodi va culminar un dels seus somnis: tractar els AAA sense necessitat d’obrir amb grans incisions al pacient i amb anestèsia local o regional. Aquest fet va marcar una autèntica revolució en la forma de tractar els AAA i altres patologies aòrtica. Des d’aquesta primera experiència es calcula que s’han implantat més de 100.000 endopròtesi en aorta abdominal i més de 10.000 toràciques comercialitzades a tot el món (unes 1.500 i 400 respectivament a Espanya a l’any). Si bé les primeres endopròtesi es confeccionaven acoblant diferents elements quirúrgics, des de mitjans dels anys 90, diferents companyies s’han sumat a la manufacturació més precisa incorporant innovacions tecnològiques. No obstant això una de les limitacions d’aquesta nova modalitat terapèutica s’ha centrat en la necessitat d’utilitzar catèters introductors que al seu interior contenen la pròtesi que s’ha de desplegar a l’interior de l’aorta. Ara, de nou gràcies a l’evolució tecnològica, podem utilitzar sistemes d’introducció de menor calibre i podem oferir aquest tipus de tractament a major nombre de pacients.

Aquest sistema ofereix una tecnologia innovadora, atès que el seu baix perfil de diàmetre permet posar amb més precisió el dispositiu en la posició adequada dins de l’aorta del pacient. Gràcies a la reducció en el perfil del dispositiu de fins al 20% respecte als actuals sistemes disponibles, els tractaments endovasculars poden ser aplicats a més pacients. El nou dispositiu està basat en la tecnologia ARC de l’empresa Cook Medical, que combina una sèrie de ganxos que es fixen a la paret de l’aorta per proporcionar una fixació activa, així com una força radial amb els seus z-stents per estabilitzar i optimitzar la posició de la pròtesi a l’interior de l’artèria, i un llarg cos central amb reforços que mimetitzen l’anatomia natural de l’aorta. El seu baix perfil i flexibilitat permet navegar per l’interior d’artèries més tortuosos, calcificades i de menor calibre amb menors riscos de danyar els vasos femorals o ilíacs A més, permet l’accés aòrtic sense necessitat de incisions al poder inserir-se en l’artèria femoral per via percutània , és a dir, introduint tant la guia com la beina d’entrada per mitjà d’una agulla inserida en el vas sanguini a través de la pell. Ell Dr Riambau, Cap de Cirurgia Vascular de l’Institut del Tòrax a l’Hospital Clínic de Barcelona que ha liderat la intervenció explica: “Aquesta nova pròtesi suposa un nou avenç en el tractament endovascular dels aneurismes, ja que per les seves característiques es podrà tractar a un major rang de pacients que pateixen aneurismes d’aorta abdominal amb millors resultats a llarg termini “.

Sobre Cook Medical Fundada el 1963, Cook Medical va ser la primera empresa a aplicar molts dels dispositius mèdics que avui s’utilitzen habitualment per dur a terme procediments mèdics mínimament invasius en tot el cos. En l’actualitat, l’empresa integra dispositius mèdics, medicaments i productes biològics per millorar la seguretat i els resultats clínics del pacient. Des dels seus inicis, Cook ha operat com una empresa privada de gestió familiar.

Per a més informació visiti www.cookmedical.com. Seguiu Cook Medical a Twitter: www.twitter.com/cookmedicalpr

Sobre l’Hospital Clínic L’Hospital Clínic de Barcelona va iniciar el seu projecte de tractament endovascular dels aneurismes d’aorta el 1995. Des del seu inici, es va abordar el projecte amb la col·laboració multidisciplinària de diversos Serveis o Seccions. Així, Anestesiologia, Angiorradiología i  Cirurgia Cardíaca, van formar el nucli de l’equip terapèutic, liderat per Cirurgia Vascular. L’Hospital Clínic va ser pioner a Espanya en l’aplicació d’aquesta tècnica terapèutica i un dels més actius a Europa. Al mateix temps, ha col•laborat en l’entrenament de múltiples centres espanyols i estrangers. Fins ara, l’experiència de l’Hospital Clínic té més de 1.000 procediments en aorta abdominal i 250 en aorta toràcica. Actualment, és centre de referència per a casos complexos amb endopròtesi amb branques per artèries viscerals.