← Otras noticias

La neuroimatge identifica els pacients amb trastorns del son REM que patiran la malaltia de Parkinson

Divendres, 17 de Setembre de 2010

Un dels reptes de la medicina actual és diagnosticar les malalties abans de que aquestes es manifestin clínicament amb símptomes com el tremolor o la demència. Les malalties neurodegeneratives s’inicien en períodes latents, durant els quals les cèl·lules van degenerant però encara no s’arriben a manifestar símptomes clínics. Tot i això, el procés degeneratiu va avançant i tenen lloc canvis neuropatològics al sistema nerviós. Les noves dades aportades pels investigadors de l’Hospital Clínic - IDIBAPS publicades a Lancet Neurology permeten identificar la malaltia durant les fases pre-clíniques en pacients amb trastorn de conducta del son REM.

En el treball anterior del mateix equip, el 45% de pacients estudiats havien desenvolupat una malaltia neurodegenerativa cinc anys després de diagnosticar-los el trastorn del son. Tots ells eren majors de 60 anys amb trastorn de conducta del son REM que manifestaven en forma de malsons durant els quals cridaven, ploraven o es movien. L’estudi publicat ara va més enllà i presenta el seguiment de 43 nous pacients durant 2 anys i mig després de sotmetre’ls a proves de neuroimatge. La tècnica 123I-FP-CIT SPECT permet identificar disfuncions en la dopamina estriatal, típica de la patologia en la substància nigra del cervell i que pot degenerar cap a Parkinson. La sonografia transcranial identifica alteracions estructurals en la substància nigra, com l’augment de ferro, abans que el parkinsonisme arribi a expressar-se clínicament.

El treball descriu com un 19% dels pacients havien desenvolupat una malaltia neurodegenerativa durant els dos anys i mig posteriors a les proves de neuroimatge. D’aquests, 5 van desenvolupar Parkinson, 2 Demència amb cossos de Lewy i 1 Atròfia Multisistèmica. Tots ells pertanyien al grup de 27 pacients (62,8%) que presentaven una baixa captació de FP-CIT en l’SPECT i/o hiperecogenicitat en la substància nigra en la sonografia transcranial. És a dir, cap d’ells havia donat resultats normals en les proves de neuroimatge. Els pacients amb neuroimatge normal no patien cap malaltia neurològica després del seguiment de 2,5 anys.

Els investigadors conclouen que les proves de neuroimatge permeten identificar els malalts amb trastorn de son REM que tenen un alt risc de desenvolupar precoçment una malaltia neurodegenerativa com el Parkinson. Això possibilitarà conèixer millor el progrés de les malalties, provar fàrmacs que puguin modificar-ne el curs i iniciar un tractament precoç arribat el moment del diagnòstic clínic.