← Otras noticias

Un dispositiu millorarà la viabilitat dels fetges per a trasplantament

Dijous, 16 de Setembre de 2010

El dispositiu de perfusió hepàtica normotèrmica patentat per la Fundació Clínic podria convertir-se en el primer avenç important en més de vint anys en la conservació de teixits entre la donació i el trasplantament. L’investigador principal de la patent és el Dr. Constantino Fondevila, especialista sènior del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Clínic de Barcelona i investigador del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBERehd). El contracte de llicència i col·laboració signat entre Grifols, companyia que ja col·labora amb la Fundació Clínic en l’impuls i finançament del Consorci Europeu per a l’Estudi de la Insuficiència Hepàtica Crònica i altres projectes de recerca, i la Fundació Clínic de l’Hospital Clínic, un centre d’excel·lència mèdica i investigadora, permetrà el desenvolupament d’un dispositiu aplicable a fetges humans.

El procés de creació d’aquest dispositiu es nodreix de l’interès històric per maximitzar l’aprofitament d’òrgans dels professionals del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Clínic de Barcelona, encapçalat pel Prof. Juan C. García-Valdecasas. Es tracta per exemple de fetges procedents de donants a cor aturat, gent gran o òrgans grassos que, en no disposar de la tecnologia adequada de conservació ex-vivo, no poden emprar-se en un trasplantament. Les investigacions del Dr. Constantino Fondevila el van portar a encapçalar el 2005 un projecte FIS finançat pel Ministeri de Sanitat que va establir les bases del funcionament i els requisits tècnics del dispositiu. Així doncs, l’èxit d’aquest dispositiu seria un exemple de retorn a la societat de les inversions públiques realitzades en matèria de recerca.

Actualment els fetges es conserven en fred durant el temps transcorregut entre l’extracció de l’òrgan i la seva implantació. Aquest interval de temps s’ha de minimitzar tant com sigui possible per evitar danys en el teixit, i en cap cas pot superar les 12 hores. La novetat que aporta el dispositiu de perfusió hepàtica normotèrmica és que el fetge pot ser conservat en condicions molt semblants a les fisiològiques, en lloc de quedar aïllat en una nevera. A més, gràcies a un sofisticat sistema de sensors, permet analitzar l’estat funcional del fetge i fins i tot administrar-li citoprotectors que optimitzaran les condicions de l’empelt. Els resultats obtinguts amb porcs són altament esperançadors, i segons les estimacions fins a tres quartes parts dels òrgans rebutjats actualment podrien beneficiar-se d’aquest nou dispositiu.

El contracte signat amb Grifols estableix un marc de col·laboració públic-privada amb un programa que es desenvolupa en quatre fases. En primer lloc es duran a terme els estudis de bioenginyeria que adaptaran el dispositiu a l’ús humà. En segon lloc es realitzaran estudis amb animals d’experimentació que obriran les portes als assaigs clínics. Finalment, s’analitzarà el funcionament del dispositiu amb òrgans rebutjats per al trasplantament humà, per després començar a testejar el seu funcionament amb totes les garanties de seguretat en trasplantaments reals. El potencial i la història de les parts signants d’aquest contracte auguren un futur esperançador per a la millora d’una intervenció terapèutica tan important com el trasplantament de fetge.