← Otras noticias

El Dr. Vicente Lozano, nomenat membre del Col·legi Internacional de Dentistes

Divendres, 2 de Juliol de 2010

L’ICD és una organització honorària que agrupa els dentistes més destacats del món, els quals, mitjançant les seves activitats, han demostrat un interès i una preocupació constants envers la professió. El reconeixement com a membre de l’ICD és un fet significatiu en el context odontològic i té implícit un comportament ètic i de servei, amb la finalitat d’avançar en l’art i la ciència de l’odontologia per a la salut i el benestar de la humanitat. D’acord amb aquesta filosofia, i a petició del grup espanyol, s’ha promogut una acció conjunta de diversos països que fan actuacions de voluntariat en zones en vies de desenvolupament. Els resultats de la iniciativa, a la qual ja s’han afegit Àustria, Grècia i Portugal, es presentaran en la propera reunió anual, que tindrà lloc a Viena el juny del 2011. Aquesta proposta neix de la petició del professor i metge de Barnaclínic, Vicente Lozano, que treballa a Anantapur (Índia) i és responsable del voluntariat a la Fundació Vicente Ferrer (FVF). Els projectes de la FVF aporten millores en salut, educació, vivenda i en tot allò que afecta la persona i n’impedeix un desenvolupament normal. Aquesta aportació arriba a més de 2,5 milions de persones de la zona sud de l’Índia. Com és sabut, en aquests moments es promou la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer per al premi Nobel de la Pau. Per a més informació, contacteu amb l’enllaç web nobeldelapaz.org.