← Otras noticias

El Dr. Brugada lidera un programa pioner de prevenció de malalties cardiovasculars en alumnes de segon d’ESO

Divendres, 16 d'Abril de 2010

Recentment, s’han produït diversos casos de mort sobtada a persones joves i esportistes, i l’objectiu d’aquest estudi és prevenir-los, ja que en la majoria de casos es tracta de malalties genètiques. Per aconseguir-ho, aquesta prova pilot analitzarà la població de la comarca d’entre 12 i 13 anys per tal de prevenir possibles malalties cardiovasculars que poden causar, més endavant, arítmies cardíaques, pèrdues sobtades del coneixement o mort sobtada. L’elecció de joves d’aquesta edat es deu a que és en aquest moment quan es poden començar a detectar les patologies principals, i no abans. Així, es realitzaran electrocardiogrames en el CAP de Banyoles a uns 300 alumnes cada any, que s’analitzaran a l’Hospital Clínic de Barcelona. Posteriorment, s’enviarà un informe als pares, i en cas de trobar resultats anormals o sospitosos d’alguna de les patologies en estudi seran derivats a un cardiòleg per aprofundir en l’avaluació. La participació és voluntària i caldrà una firma prèvia de consentiment per part dels pares o tutors, a qui se’ls enviarà un document explicatiu del projecte i una enquesta sobre possibles antecedents familiars o símptomes observats als fills. Després de 4 anys i en funció dels resultats es valorarà la conveniència de fer una història clínica i un electrocardiograma de forma sistemàtica a tota la població de joves de segon d’ESO, ja que cal dir que a Catalunya només es fan electrocardiogrames de manera sistemàtica a col•lectius relacionats directament amb l’esport de competició. L’elecció de la comarca de Pla de l’Estany no és casual. Com va comentar el Dr. Brugada, durant la presentació del projecte , “Banyoles continua essent la ciutat més cardioprotegida de l’Estat”, i es que va ser la primera ciutat espanyola a desplegar desfibril•ladors ens espais públiques.