← Otras noticias

Donació de material odontològic a l'Hospital de Kalyandurg de la Fundació Vicente Ferrer

Divendres, 13 de Novembre de 2009

Dels cinc hospitals que té la Fundació Vicente Ferrer a Anantapur, l'Hospital de Kalyandurg és l'únic que té un Servei d'Odontologia, en el qual són atesos una mitjana de 40-50 pacients al dia. L'operatòria que es realitza amb més freqüència, consisteix en campanyes d'higiene i profilaxi oral entre els nens, extracció de dents irrecuperables, segellats de fissures, endodòncies i presa de mostres per a biòpsia.

D'altra banda, cada sis mesos, el personal sanitari del "Dental Office", es desplaça als diferents Mentality Retarded Centre, centres d'acollida a nens i nenes amb problemes psíquics, per dur a terme un seguiment de les campanyes de profilaxi oral dels menors.

Aquest any el material donat ha estat utilitzat en l'atenció a les nenes discapacitades del Centre de Discapacitats Psíquiques de Kalyandurg, en el qual resideixen nenes en edats compreses entre 10-25 anys, que han estat abandonades per les seves famílies camperoles i que la Fundació Vicente Ferrer es fa càrrec d'elles, donant-los una educació i dignitat que no podrien aconseguir d'una altra manera.

El Dr. Vicente Lozano de Luaces (Titular de la UB, Coordinador de l'Àrea d'Odontologia de la FVF i Coordinador del Projecte Índia de Dentistes Sense Fronteres), és membre del Servei d'Odontologia de Barnaclínic + i acudeix anualment durant els mesos de juliol i agost a l'Hospital de Kalyandurg per fer-se càrrec del "Dental Office" d'aquest centre hospitalari i atendre els pacients esmentats. Durant tot l'any, odontòlegs col•legiats es desplacen fins a Anantapur, per prestar els seus serveis en l'esmentat hospital.