Blog sobre diagnóstico y tratamiento del CÁNCER

Programar visita

Blog sobre diagnóstico y tratamiento del CÁNCER

@barnaclinic
  1. 6 setembre, 2021

    Tractament del càncer adaptat a cada fase

    El càncer és una de les principals causes de mortalitat en l’home. Als països més desenvolupats la seva incidència està en augment, conseqüència entre altres coses de l’augment de l’esperança de vida. En alguns països ja està superant als accidents cardiovasculars com a principal causa de mort. Per això, en les últimes dècades s’està fent un gran esforç en el camp de la investigació que permeti el desenvolupament de nous tractaments del càncer que ajudin a curar aquesta malaltia.

    Llegir més…