Blog de Enfermedades Digestivas y Metabólicas

Programar visita

Blog de Enfermedades Digestivas y Metabólicas

@barnaclinic
  1. 8 juny, 2022

    Una adequada atenció dels trastorns de la motilitat intestinal pot evitar conseqüències greus

    La motilitat intestinal és el conjunt de moviments que fan possible que els aliments es desplacin al llarg de tot el sistema digestiu, des de la boca fins a l’anus. És un sistema complex i no són rars els trastorns que poden afectar-lo, ja siguin motors, o bé funcionals. Alguns poden ser molt molestos i afectar considerablement la qualitat de vida de les persones que els pateixen. I si no es tracten adequadament, poden acabar degenerant en problemes més greus, com ara un càncer esofàgic.

    “Els trastorns funcionals de la motilitat intestinal tenen una prevalença molt alta, la qual cosa vol dir que són molt freqüents i que afecten una gran població”, explica la Dra. Elizabeth Barba, consultora de la Unitat de Motilitat Digestiva del Servei de Gastroenterologia del Hospital Clínic de Barcelona i professional també de barnaclínic+. Llegir més…