Blog de Otorrinolaringología


Programar visita

Blog de Otorrinolaringología

@barnaclinic

4 January, 2019

Com tractar la perforació del septe nasal

POST DEL DR. CRITOBAL LANGDON

La perforació del septe nasal o perforació de l’envà nasal és l’aparició d’un orifici anormal que comunica les dues fosses nasals, provocant símptomes molestos com obstrucció nasal, mucositat, crostes nasals i sagnats nasals freqüents. Generalment és conseqüència de cirurgies nasals prèvies. No com a conseqüència d’una mala pràctica, sinó perquè és un dels riscos en manipular el septe nasal. Altres causes comunes són els traumatismes i les cauteritzacions repetides sobre el septe nasal i / o els taponaments nasals en persones amb sagnats nasals (epistaxi) de repetició.

“La perforació del septe nasal o perforació de l’envà nasal és l’aparició d’un orifici anormal que comunica les dues fosses nasals, provocant símptomes molestos”

Dr. Cristobal Langdon

Altres causes de la perforació del septe nasal

Algunes causes menys freqüents de la perforació de l’envà nasal són les malalties sistèmiques que ocasionen inflamació del nas i els sins paranasals, que acaben per afectar la circulació sanguínia del septe nasal per, finalment, ocasionar una pèrdua de teixit en el mateix. També està molt relacionada a l’abús de substàncies tòxiques com la cocaïna, la qual genera dany directe sobre la mucosa nasals i, a més, conté substàncies que generen anticossos que ataquessin els vasos sanguinis que irriguen el nas.

Símptomes de la perforació de l’envà nasal

Les perforacions de l’envà nasal habitualment són asimptomàtiques, però en ocasions poden causar un deteriorament important de la qualitat de vida.

Els símptomes típics inclouen:

  • Obstrucció nasal

  • Formació de mucositat i crostes

  • Sagnats nasals recurrent

  • Xiulets (en cas de perforacions petites)

A més dels símptomes relacionats amb la perforació nasal, alguns pacients es veuen afectats estèticament per que, en no tenir envà nasal, s’ocasiona una deformitat del nas conegut com “nas en cadira de muntar“. En casos en el quals la perforació sigui molt anterior i/ o superior, es pot observar una caiguda de la punta nasal o alteracions del dors del nas, afectant el seu aspecte extern.


Perforació septal posterior a cirurgia del septe nasal en pacient amb poliposi nasal. Es utilitzo un penjoll del sòl de la fossa nasal per reconstruir el defecte septal.
A, imatge intraoperatòria de fossa nasal dreta demostrant una perforació de 2,2 cm de diàmetre màxim; B imatge final de la reconstrucció en fossa nasal dreta; C, imatge final de la reconstrucció en fossa nasal esquerra.


Com es diagnostica la perforació del septe nasal?

Per al diagnòstic de la perforació del septe nasal, cal fer una endoscòpia nasal. Es tracta d’un simple procediment, realitzat en consultori, que permetrà: orientar el lloc de la perforació, valorar l’estat de les vores i el suport osteocartilaginoso de la mateixa, retirar crostes i fer mesuraments dels diàmetres que seran útils a per planejar l’ maneig quirúrgic. A més, es realitza una tomografia computada que permet: valorar l’estat del cartílag i os romanent de l’envà nasal, serveix per mesurar per mitjà d’imatges les dimensions de la perforació i per valorar la relació amb les altres estructures nasals.

En els casos que la causa de la perforació de l’envà no quedi clara en la història clínica, generalment es realitza una biòpsia que serveix per descartar processos inflamatoris autoimmunes o fins i tot tumors que puguin estar causant la perforació.

Tractament de la perforació de l’envà nasal

El tractament està basat en la simptomatologia del pacient i l’afectació de la qualitat de vida. Hi ha perforacions que no produeixen símptomes, les quals no cal fer cap tractament. No obstant això, davant d’una perforació del septe nasal que produeix símptomes, la millor alternativa és la reconstrucció de l’envà nasal perforat mitjançant cirurgia.

El maneig de les perforacions septals constitueix un repte per al cirurgià sobretot aquelles perforacions grans (més de 2 cm) associades a defectes estètics del nas. Els doctors Cristobal Langdon i Isam Alobid compten amb una àmplia experiència en el tancament i reconstruccions dels defectes d’envà nasal, a més de desenvolupar noves tècniques menys invasives amb excel·lents resultats.VOL CONTACTAR AMB EL DR. CRISTOBAL LANGDON?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella