Trastorn de l'espectre autista (TEA)

Què és el TEA?

El Trastorn de l'espectre autista (TEA) afecta la interacció social i la comunicació. Aquest tipus de Trastorn del Neurodesenvolupament també comprèn patrons de conducta restringits i repetitius. No obstant això, els símptomes del TEA i la seva gravetat poden variar en aquestes 3 àrees principals.

Així, en algunes persones els símptomes poden produir menor afectació i ser més subtils, però en altres casos els símptomes del TEA poden ser més greus i no arribar a desenvolupar el llenguatge o mostrar conductes repetitives que interfereixen en la vida quotidiana.

Símptomes del TEA