Dra. Marina Mesquida Febrer

  • Oftalmología

Demaneu visita

Àrees d'interès

  • Inflamació ocular i Uveïtis
  • Malaltia de Behçet
  • Patologia retiniana
  • Degeneració Macular Associada a l'Edat

Recerca

  • "Beca de la Societat Catalana d'Oftalmologia 2011 al Millor Projecte d'investigació". Títol del projecte: Cytokine profile in Behçet s uveïtis. Investigador principal: Marina Mesquida. Atorgada a Barcelona, novembre de 2011, per la Societat Catalana d'Oftalmologia.
  • "Beca per a la rotacions externa de residents 2011" (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears "). Atorgada per a la realització del Observership en investigació sobre Immunologia i Inflamació Ocular, sota la direcció del Prof AD Dick, Bristol Eye Hospital, Universitat de Bristol, Bristol, UK.
  • "Premi a la Millor comunicació oral del 40 Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia" a Ricardo P Casaroli-Marano, Amanda Rei, Marina Mesquida, et al. Incidències i complicacions immediates de les injeccions intravítries amb anti-angiogènics per a la DMAE. Barcelona, ​​novembre del 2009.
  • Investigadora en múltiples assaigs clínics promoguts per la indústria farmacèutica (Novartis, Abbott, Santen, Servier) sobre el desenvolupament de nous fàrmacs en el tractament de les uveïtis no infeccioses.
  • Revisora ​​de la revista International Ophthalmology (The International Journal of Clinical Ophthalmology and Visual Sciences)

Notícies