El Programa de Psiquiatria Perinatal de l'Hospital Clínic és un servei especialitzat en el diagnòstic i el tractament dels trastorns psiquiàtrics associats a la maternitat.

Definició

La Psiquiatria Perinatal és una àrea nova de coneixement desenvolupada en l'última dècada, que té com a objectiu l'atenció, el tractament i la investigació, dels trastorns psiquiàtrics durant l'embaràs, la lactància i el puerperi.

Fins fa pocs anys, la maternitat ha estat considerada una etapa de benestar psíquic per a les dones. No obstant això, recents investigacions demostren que l'embaràs no és protector de la salut psíquica. Un 20% de les dones embarassades presenten algun tipus de patologia psíquica, sent la més freqüent la relacionada amb els trastorns per ansietat i els depressius.

La supressió dels tractaments psicofarmacològics abans de la concepció i / o durant l'embaràs precipita descompensacions perinatals en el 70% de les dones embarassades amb patologia depressiva i en el 74% de les dones afectes d'un trastorn bipolar. Un 10% de les mares presentaran un episodi depressiu en el postpart.

Les dones amb trastorns psiquiàtrics previs, crònics o que debuten durant l'embaràs han de rebre un tractament adequat i eficaç en cadascuna de les etapes de la gestació, part i lactància dirigit a aconseguir l'estabilitat psíquica de la mare i del vincle matern filial en els primers mesos.