← Altres ofertes

Tècnic/a Generalista RRHH

Data de publicació: 12-05-2022

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31-05-2022

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Tècnic/a Generalista Recursos Humans - Àrea DPP
 • Horari: de dilluns a divendres amb jornada intensiva (38,5 hores/setmana)
 • Disponibilitat: Immediata
MISSIÓ
 • Proporcionar suport tècnic en matèria d'administració i gestió de personal, atenent i gestionant les necessitats dels professionals de barnaclínic, actuant de pont entre l'empresa i els treballadors, amb la finalitat de garantir la correcta aplicació de la normativa vigent i vetllar per la integració òptima entre treballadors i organització.
FUNCIONS
 • Planificació i Selecció
 • Desenvolupament i Formació
 • Gestió de Personal
 • Gestió de professionals amb relació mercantil
 • Prevenció de Riscos Laborals
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Cicle Formatiu Grau Mig en branca Administrativa o similar.
 • Experiència mínima de dos anys en posicions similars a l'àmbit dels Recursos Humans.
 • Nivell mig/alt d'anglès acreditable (oral i escrit).
 • Domini d'eines ofimàtiques (Excel, Word, Outlook...).
REQUISITS DESITJATS. MÈRITS
 • Diplomatura/Grau en l'àmbit de les Relacions Laborals i/o Administració.
 • Formació avançada en Recursos Humans (postgrau, màster...).
 • Altra formació complementària en RRHH (nòmines, gestió de personal, selecció...).
 • Experiència en el sector sanitari.
 • Tècniques de comunicació assertiva i/o resolució de conflictes.
 • Coneixement de SAP (SFI, HRP).
 • Coneixement de la legislació actualitzada en matèria de Recursos Humans.
 • Experiència en gestió d'equips de treball i tracte directe amb professionals.
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís Institucional amb barnaclínic+
 • Planificació i organització del treball
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació
 • Flexibilitat i aprenentatge continu
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències, presa de decisions i propostes de millora
 • Confidencialitat i discreció
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte de substitució d'un any per cobertura d'excedència amb possibilitat d'indefinit. 

M’interessa