← Altres ofertes

Informàtic/a SAP (part-time)

Data de publicació: 20-05-2021

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30-06-2021

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Informàtic/a SAP (part-time)
 • Horari: 25 hores / setmana
 • Disponibilitat: Immediata
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Grau Superior Informàtic o Grau en Enginyeria tècnica, Informàtica, Telecomunicacions o similar.
 • Experiència mínima acreditable de 5 anys en projectes d'implantació i consultoria de plataformes tecnològiques.
 • Coneixements del mòdul SAP ISH. Es valorarà coneixements en programació SAP ABAP.
 • Nivell expert d'eines ofimàtiques: Office, Office365.
 • Nivell mig d'anglès acreditable (oral i escrit).
REQUISISTS DESITJATS / MÈRITS
 • Experiència acreditada en consultoria de l' àmbit sanitari
 • Es valorarà experiència en SAP SD.
 • Formació i experiència en metodologies Agile.
 • Formació en gestió hospitalària / coneixements del sector.
 • Capacitat per treballar en entorns emmarcats dins d'estàndards de qualitat.
FUNCIONS
 • S'encarregarà de l'evolució i el manteniment de la solució assistencial i de facturació de SAP a barnaclínic+. De forma autoorganitzada amb la resta de l'equip, desenvoluparà l'increment de producte.
 • Aplicant un "mindset" àgil, realitzarà anàlisis de requeriments, propostes de disseny de solució, validacions tècniques i funcionals dels desenvolupaments e implementació de les parametritzacions necessàries de SAP Sanitat, sempre aportant una solució alineada amb la solució assistencial present al SAP Sanitat del Grup Hospital Clínic.
 • Realitzarà tasques de suport als usuaris i d'ajuda a la gestió dels canvis que es produeixin.
 • S'encarregarà de la coordinació de peticions de SAP de caràcter no assistencial.
 • Ajudarà a la gestió i/o resolució d'incidències d'ofimàtica o d'altres incidències informàtiques a mes de las pròpies de SAP, sempre amb el suport de SAU del Grup Hospital Clínic.
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís Institucional amb barnaclínic+
 • Planificació i Organització del treball
 • Autocontrol
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació
 • Capacitat de comunicació efectiva
 • Comprensió interpersonal i empatia
 • Orientació al client: actitud positiva i facilitadora
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Aprenentatge continu
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i propostes de millora
 • Innovació i creativitat
 • Autoconfiança
 • Integritat
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte indefinit. 

M’interessa