← Altres ofertes

Aux. Dental - Centre d'Odontologia (suplències)

Data de publicació: 29-10-2020

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31-12-2020

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Aux. Dental - Centre d'Odontologia (suplències).
 • Horari: matí (09:00-13:00) i/o tarda (15:00-20:00).
 • Disponibilitat: Immediata, per a incorporació al pool de suplents.
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Cicle Formatiu Grau Mig TCAI / Auxiliar Dental
 • Experiència mínima d'un any en posicions similars
 • Nivell mig/alt d'anglès acreditable (oral i escrit)
REQUISITS DESITJATS. MÈRITS
 • Disponibilitat horària
 • Coneixements de SAP i altres eines ofimàtiques (Excel, Word, Outlook...)
 • Valorable altres idiomes
FUNCIONS
 • Preparació dels gabinets i l'instrumental
 • Preparació dels materials 
 • Neteja i esterilització de l'instrumental  
 • Assistència a l'Odontòleg / Estomatòleg
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís Institucional amb barnaclínic+
 • Planificació i Organització del treball
 • Autocontrol
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació
 • Capacitat de comunicació efectiva
 • Comprensió interpersonal i empatia
 • Orientació al client: actitud positiva i facilitadora
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Aprenentatge continu
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i propostes de millora
 • Innovació i creativitat
 • Autoconfiança
 • Integritat

M’interessa