← Altres ofertes

Aux. Administratiu/va Call Center (tardas 30 hores/setmana)

Data de publicació: 06-11-2023

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 20-11-2023

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Aux. Administratiu/va Call Center
 • Horari: de dilluns a divendres de 14:00 a 20:00 horas (25 hores/setmana)
 • Disponibilitat: Immediata
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Cicle Formatiu Grau Mig/Superior en branca Administrativa o similar.
 • Experiència mínima d'un any en posicions similars.
 • Coneixements de SAP i altres eines ofimàtiques (Excel, Word, Outlook...).
REQUISITS DESITJATS. MÈRITS
 • Disponibilitat horària.
 • Nivell mig/alt d'anglès acreditable (oral i escrit).
FUNCIONS
 • Recepcionar les trucades entrants a la centraleta i derivar-les al departament corresponent.
 • Proporcionar informació sobre els diferents professionals, especialitats, tarifes, etc. (via telefònica o email).
 • Programar les citacions presencials dels professionals amb agenda definida i/o sense agenda.
 • Fer recordatori de les visites programades i revisió del cens de pacients programats.
 • Gestionar la correspondència interna i externa amb el departament de Carteria.
 • Programar les citacions telemàtiques de pacients internacionals (enviament de l'enllaç).
 • Facturar les televisites dels pacients internacionals.
 • Donar suport telefònic a l'Àrea de CEX en horari de tarda en la resolució d'incidències.
 • Atendre a les peticions de visita que arriben mitjançant els portals web.
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís Institucional amb barnaclínic+.
 • Planificació i Organització del treball.
 • Autocontrol.
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació.
 • Capacitat de comunicació efectiva.
 • Comprensió interpersonal i empatia.
 • Orientació al client: actitud positiva i facilitadora.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Aprenentatge continu.
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica.
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i propostes de millora.
 • Innovació i creativitat.
 • Autoconfiança.
 • Integritat.
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte indefinit.