← Altres ofertes

Aux. Administrativa d'Oftalmologia (12,5 hores setmana)

Data de publicació: 16-10-2023

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30-10-2023

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Aux. Administrativa de Oftalmologia.
 • Horari: De dilluns a divendres de 15:15 a 17:45h. (Total 12,5 hores/set).
 • Disponibilitat: Inmediata.
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Cicle Formatiu Grau Mig en branca Administrativa o Sanitària.
 • Experiència mínima d'un any en posicions similars.
 • Coneixements de SAP i altres eines ofimàtiques (Excel, Word, Outlook...).
REQUISITS DESITJATS. MÈRITS
 • Experiència com administratiu/va en Servei d’Oftalmologia.
 • Disponibilitat horària.
 • Nivell mig/alt d’anglés acreditable (oral i escrit).
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís institucional amb barnaclínic+.
 • Planificació i organització del treball.
 • Autocontrol.
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació.
 • Capacitat de comunicació efectiva.
 • Comprensió interpersonal i empatia.
 • Orientació al client: actitud positiva i facilitadora.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Aprenentatge continu.
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica.
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i propostes de millora.
 • Innovació i creativitat.
 • Autoconfiança.
 • Integritat.
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte indefinit.