← Altres ofertes

Infermer/a Consultes Externes (14h/Setmana)

Data de publicació: 27-04-2023

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 16-06-2023

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Infermer/a Consultes Externes.
 • Horari: De dilluns a dijous 15:30 a 19:00 hores. (Total 14 hores/setmana)
 • Disponibilitat: Immediata.
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Diplomatura/ Grau d'Infermeria.
 • Experiència en l'àmbit de les Consultes Externes.
 • Nivell mig/ alt d'anglès acreditable (oral i escrit)
 • Coneixements de SAP i altres eines ofimàtiques a nivell usuari.
REQUISITS DESITJATS. MÈRITS
 • Flexibilitat horària.
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís institucional amb barnaclínic+.
 • Visió integral del procés assistencial.
 • Capacitat de responsabilitat, organització i priorització.
 • Capacitat de lideratge i treball en equip.
 • Capacitat de comunicació efectiva.
 • Comprensió interpersonal i empatia.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Aprenentatge continu.
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica.
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i proposta de millora.
 • Actitud positiva, facilitadora i assertiva amb l'equip assistencial i els pacients.
 • Autoconfiança.
 • Discreció.
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte indefinit. 

M’interessa