← Altres ofertes

Auxiliar Sanitari Unitat d'Hospitalizació

Data de publicació: 07-09-2022

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 22-09-2022

 • Empresa: Barnaclinic, S.A.
 • Lloc de treball: Auxiliar Sanitari Unitat d'Hospitalizació
 • Horari: Dilluns a dijous de 14:30 a 15:30h. (4h/setmana)
 • Disponibilitat: Immediata
REQUISISTS IMPRESCINDIBLES
 • Titulació de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 • Formació certificada en l'àmbit sanitari
 • Nivell mig/alt d'anglès acreditable (oral i escrit)
REQUISISTS DESITJATS / MÈRITS
 • Cicle Formatiu Grau Mig en branca sanitària o similar
 • Experiència en posicions similars
 • Coneixements de SAP i altres eines ofimàtiques (Excel, Word, Outlook...)
 • Disponibilitat horària
 • Valorable altres idiomes
FUNCIONS
 • Trasllat de pacients utilitzant lliteres, llitera de rodes o cadires de rodes.
 • Trasllat de materials, aparells i fàrmacs segons indicacions.
 • Suport a l'equip d'infermeria en la mobilització de pacients entre la llitera i el llit, amb l'ajuda d'aparells o dispositius d'elevació.
 • Altres funcions de suport segons necessitats.
COMPETÈNCIES/HABILITATS
 • Compromís Institucional amb barnaclínic+
 • Planificació i Organització del treball
 • Autocontrol
 • Capacitat de lideratge, treball en equip i cooperació
 • Capacitat de comunicació efectiva
 • Comprensió interpersonal i empatia
 • Orientació al client: actitud positiva i facilitadora
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Aprenentatge continu
 • Capacitat d'anàlisi i reflexió crítica
 • Iniciativa per a la resolució d'incidències i propostes de millora
 • Innovació i creativitat
 • Autoconfiança
 • Integritat
TIPUS DE CONTRACTE
 • Contracte indefinit.