Pas 1 de 13

 1. En general, la seva experiència amb barnaclínic+ és satisfactòria i gratificant?
  1. Pregunta número 1 A
  2. Pregunta número 1 B
  3. Pregunta número 1 C
  4. Pregunta número 1 D
 2. Les instal·lacions són adequades per a dur a terme la seva activitat?
  1. Pregunta número 2 A
  2. Pregunta número 2 B
  3. Pregunta número 2 C
  4. Pregunta número 2 D
 3. Té a l'abast tot el material que necessita per a dur a terme la seva activitat?
  1. Pregunta número 3 A
  2. Pregunta número 3 B
  3. Pregunta número 3 C
  4. Pregunta número 3 D
 4. El servei de Call Center li és d'utilitat per a la (re)programació de les seves visites?
  1. Pregunta número 4 A
  2. Pregunta número 4 B
  3. Pregunta número 4 C
  4. Pregunta número 4 D
 5. Està satisfet amb el servei de recordatori de les seves visites?
  1. Pregunta número 5 A
  2. Pregunta número 5 B
  3. Pregunta número 5 C
  4. Pregunta número 5 D
 6. Està satisfet amb el suport rebut per part del personal auxiliar de b+ en les seves visites ambulatòries?
  1. Pregunta número 6 A
  2. Pregunta número 6 B
  3. Pregunta número 6 C
  4. Pregunta número 6 D
 7. Està satisfet amb el suport rebut per part dels gestors de pacients durant l'estància del pacient hospitalitzat?
  1. Pregunta número 7 A
  2. Pregunta número 7 B
  3. Pregunta número 7 C
  4. Pregunta número 7 D
 8. Està satisfet amb el suport rebut per part de l'equip de Medicina Interna durant l'estància del pacient hospitalitzat?
  1. Pregunta número 8 A
  2. Pregunta número 8 B
  3. Pregunta número 8 C
  4. Pregunta número 8 D
 9. Està satisfet amb el suport rebut per part del personal d'infermeria durant l'estància del pacient hospitalitzat?
  1. Pregunta número 9 A
  2. Pregunta número 9 B
  3. Pregunta número 9 C
  4. Pregunta número 9 D
 10. Està satisfet amb el ciucuit de comunicació i tramitació dels seus honoraris?
  1. Pregunta número 10 A
  2. Pregunta número 10 B
  3. Pregunta número 10 C
  4. Pregunta número 10 D
 11. Rep correctament la informació del pagament dels seus honoraris?
  1. Pregunta número 11 A
  2. Pregunta número 11 B
  3. Pregunta número 11 C
  4. Pregunta número 11 D
 12. Sap a qui adreçar-se en cas de dubtes administratius (canvi de compte bancàri, domicili…)?
  1. Pregunta número 12 A
  2. Pregunta número 12 B
  3. Pregunta número 12 C
  4. Pregunta número 12 D
 13. Recomanaria a un company/a treballar amb barnaclínic+?
  1. Pregunta número 13 A
  2. Pregunta número 13 B
  3. Pregunta número 13 C
  4. Pregunta número 13 D
 14. Final

En general, la seva experiència amb barnaclínic+ és satisfactòria i gratificant?

AltresVol fer algun comentari?

Les instal·lacions són adequades per a dur a terme la seva activitat?

AltresVol fer algun comentari?

Té a l'abast tot el material que necessita per a dur a terme la seva activitat?

AltresVol fer algun comentari?

El servei de Call Center li és d'utilitat per a la (re)programació de les seves visites?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el servei de recordatori de les seves visites?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el suport rebut per part del personal auxiliar de b+ en les seves visites ambulatòries?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el suport rebut per part dels gestors de pacients durant l'estància del pacient hospitalitzat?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el suport rebut per part de l'equip de Medicina Interna durant l'estància del pacient hospitalitzat?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el suport rebut per part del personal d'infermeria durant l'estància del pacient hospitalitzat?

AltresVol fer algun comentari?

Està satisfet amb el ciucuit de comunicació i tramitació dels seus honoraris?

AltresVol fer algun comentari?

Rep correctament la informació del pagament dels seus honoraris?

AltresVol fer algun comentari?

Sap a qui adreçar-se en cas de dubtes administratius (canvi de compte bancàri, domicili…)?

AltresVol fer algun comentari?

Recomanaria a un company/a treballar amb barnaclínic+?

AltresVol fer algun comentari?

Ja està! Has completat l'enquesta correctament.

Si us plau, prem el botó a continuació per enviar-nos les respostes.