Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s'exposen les Dades identificatives del responsable:

Barnaclínic, SA

CIF: A59078568

C / Villarroel 170, 08036 Barcelona

Inscripció Registre Mercantil: Tom 11.383, Foli 153, Enquadrament de 130.382

Correu electrònic: barnaclinic@clinic.cat

El fet d'accedir i participar en aquesta pàgina implicacions el coneixement i acceptació de les seves condicions d'ús i política de privacitat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de barnaclínic+ o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Barnaclínic.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Barnaclínic no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l'Institut.

Barnaclínic no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.