Blog barnaclínic


18 octubre, 2018

Nova Unitat de Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal, diagnòstic i seguiment multidisciplinari

Unidad de TEAF

La nova Unitat de TEAF (UneSAF) de Pediatria barnaclínic+ ofereix diagnòstic i seguiment per a nens afectats amb el Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal. Formada per un equip multidisciplinari de referents nacionals i internacionals amb més de 15 anys d’experiència a la clínica, investigació i docència del TEAF, a partir de l’experiència del grup d’investigació expert, coordinat pel Dr. Óscar García-Algar. A més, es tracta de l’única Unitat del territori especialitzada en aquesta patologia i ofereix diagnòstic i tractament psicològic (cognitiu- conductual), logopèdic, educatiu, etc.

Què és el Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF)?

El Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (en anglès, FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder), agrupa diversos trastorns físics, mentals, conductuals i cognitius que un individu pot presentar si ha estat exposat a l’alcohol durant el desenvolupament prenatal.

L’alcohol afecta el desenvolupament del sistema nerviós durant l’embaràs i pot danyar també a altres òrgans que estan en desenvolupament. El TEAF agrupa diverses formes clíniques d’aquesta afectació: la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) complet i parcial, les malformacions congènites relacionades amb l’alcohol (ARBD) i/ o el Trastorn del neurodesenvolupament relacionat amb l’alcohol (ARND).

La forma més greu de TEAF és la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) complet, i les seves manifestacions clíniques poden anar de les malformacions morfològiques, al retard de creixement i les alteracions del sistema nerviós central; expressades com trastorns cognitius, conductuals, de socialització i de l’aprenentatge.

Quines són les causes de l’TEAF?

Com hem dit, el consum d’alcohol durant l’embaràs pot produir un ampli espectre d’efectes adversos en el fetus en desenvolupament. L’exposició prenatal a l’alcohol causa una disfunció del sistema nerviós central (SNC) a causa del dany estructural i funcional cerebral. Aquestes alteracions estructurals es poden visualitzar a través d’una Ressonància Magnètica i les més comunes són: microcefàlia, disminució del volum de la substància blanca i la substància grisa, malformació o agenèsia del cos callós, reducció del volum del nucli caudat, de l’hipocamp i de els lòbuls frontal, temporal i parietal.

La gravetat del dany a causa de l’exposició prenatal a l’alcohol depèn, principalment, de la dosi consumida, del temps i del patró de consum, així com de la susceptibilitat genètica individual.

Conseqüències del TEAF

El Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal només descriu una sèrie d’alteracions clíniques que permeten diagnosticar el dany produït per l’alteració prenatal a l’alcohol, però no té un tractament específic ja que és un quadre sindròmic.

Algunes de les alteracions més comunes en nens amb TEAF són: l’afectació de la memòria de treball, les dificultats de gestió emocional i els dèficits de la teoria de la ment. A nivell clínic, aquestes dificultats es tradueixen en: trastorn d’hiperactivitat i dèficit d’atenció (TDAH), fracàs escolar, retard mental, problemes de lectoescriptura, trastorns de comportament, etc.

La nova Unitat de TEAF barnaclínic+

La nova Unitat de TEAF de barnaclínic+ ofereix diagnòstic i seguiment per aquests casos. Un grup de professionals de diferents disciplines, referents internacionals i amb més de 15 anys d’experiència, visita a aquests pacients i defineix un seguiment personalitzat de cada cas.

Diagnòstic del TEAF

A la Unitat de TEAF (UneSAF), el diagnòstic el realitza un equip multidisciplinari, format principalment per psicòlegs i pediatres. La seva experiència acumulada en clínica i investigació els permet oferir un diagnòstic precís, basat en els criteris clínics establerts internacionalment. UneSAF compta a més amb material expert específic per al diagnòstic i seguiment, incloent guies clíniques per a pares i escoles, una App per al diagnòstic clínic, etc.

Tractament del TEAF

A la Unitat de TEAF barnaclínic+ s’ofereix un seguiment integral dels pacients, que comprèn diferents disciplines i que es realitza mitjançant diversos tipus de visita: preadoptiu, postadoptiva, de diagnòstic, de seguiment, d’estudi del cas i de coordinació amb professionals i recursos .

El tractament també es porta a terme de forma multidisciplinar i és de caràcter psicològic, logopèdic, educatiu, cognitiu-conductual i, molt excepcionalment, farmacològic dels símptomes associats.


Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella